Parovi 1 KOLO

Mladost Z

Mladost Z

26/08/2017 11:00Mladost Z
Zagorec VT

Zagorec VT

Zagorec KR

Zagorec KR

26/08/2017 11:00Zagorec KR
Toplice

Toplice

Pregrada

Pregrada

26/08/2017 11:00Pregrada
Radoboj

Radoboj

Jedinstvo

Jedinstvo

26/08/2017 11:00Jedinstvo
Tondach

Tondach

Oroslavje

Oroslavje

26/08/2017 11:00Oroslavje
Straža

Straža

Parovi 2 KOLO

Tondach

Tondach

29/08/2017 18:00
Oroslavje

Oroslavje

Radoboj

Radoboj

29/08/2017 18:00
Jedinstvo

Jedinstvo

Toplice

Toplice

29/08/2017 18:00
Pregrada

Pregrada

Zagorec VT

Zagorec VT

29/08/2017 18:00
Zagorec KR

Zagorec KR

Rudar DZ

Rudar DZ

29/08/2017 18:00
Mladost Z

Mladost Z

Parovi 3 KOLO

Zagorec KR

Zagorec KR

02/09/2017 11:00
Rudar DZ

Rudar DZ

Pregrada

Pregrada

02/09/2017 11:00
Zagorec VT

Zagorec VT

Jedinstvo

Jedinstvo

02/09/2017 11:00
Toplice

Toplice

Oroslavje

Oroslavje

02/09/2017 11:00
Radoboj

Radoboj

Straža

Straža

02/09/2017 11:00
Tondach

Tondach

Parovi 4 KOLO

Pregrada

Pregrada

16/09/2017 11:00
Mladost Z

Mladost Z

Jedinstvo

Jedinstvo

16/09/2017 11:00
Rudar DZ

Rudar DZ

Oroslavje

Oroslavje

16/09/2017 11:00
Zagorec VT

Zagorec VT

Straža

Straža

16/09/2017 11:00
Toplice

Toplice

Tondach

Tondach

16/09/2017 11:00
Radoboj

Radoboj

Parovi 5 KOLO

Pregrada

Pregrada

16/09/2017 11:00
Mladost Z

Mladost Z

Jedinstvo

Jedinstvo

16/09/2017 11:00
Rudar DZ

Rudar DZ

Oroslavje

Oroslavje

16/09/2017 11:00
Zagorec VT

Zagorec VT

Straža

Straža

16/09/2017 11:00
Toplice

Toplice

Tondach

Tondach

16/09/2017 11:00
Radoboj

Radoboj

Parovi 6 KOLO

Toplice

Toplice

23/09/2017 11:00
Tondach

Tondach

Zagorec VT

Zagorec VT

23/09/2017 11:00
Straža

Straža

Rudar DZ

Rudar DZ

23/09/2017 11:00
Oroslavje

Oroslavje

Mladost Z

Mladost Z

23/09/2017 11:00
Jedinstvo

Jedinstvo

Zagorec KR

Zagorec KR

23/09/2017 11:00Zagorec KR
Pregrada

Pregrada

Parovi 7 KOLO

Jedinstvo

Jedinstvo

30/09/2017 11:00
Zagorec KR

Zagorec KR

Oroslavje

Oroslavje

30/09/2017 11:00Oroslavje
Mladost Z

Mladost Z

Straža

Straža

30/09/2017 11:00Straža
Rudar DZ

Rudar DZ

Tondach

Tondach

30/09/2017 11:00Tondach
Zagorec VT

Zagorec VT

Radoboj

Radoboj

30/09/2017 11:00
Toplice

Toplice

Parovi 8 KOLO

Zagorec VT

Zagorec VT

07/10/2017 11:00
Radoboj

Radoboj

Rudar DZ

Rudar DZ

07/10/2017 11:00
Tondach

Tondach

Mladost Z

Mladost Z

07/10/2017 11:00
Straža

Straža

Zagorec KR

Zagorec KR

07/10/2017 11:00
Oroslavje

Oroslavje

Pregrada

Pregrada

07/10/2017 11:00
Jedinstvo

Jedinstvo

Parovi 9 KOLO

Oroslavje

Oroslavje

14/10/2017 11:00
Pregrada

Pregrada

Straža

Straža

14/10/2017 11:00
Zagorec KR

Zagorec KR

Tondach

Tondach

14/10/2017 11:00
Mladost Z

Mladost Z

Radoboj

Radoboj

14/10/2017 11:00
Rudar DZ

Rudar DZ

Toplice

Toplice

14/10/2017 11:00
Zagorec VT

Zagorec VT

Parovi 10 KOLO

Rudar DZ

Rudar DZ

21/10/2017 11:00Rudar DZ
Toplice

Toplice

Mladost Z

Mladost Z

21/10/2017 11:00Mladost Z
Radoboj

Radoboj

Zagorec KR

Zagorec KR

21/10/2017 11:00Zagorec KR
Tondach

Tondach

Pregrada

Pregrada

21/10/2017 11:00Pregrada
Straža

Straža

Jedinstvo

Jedinstvo

21/10/2017 11:00Jedinstvo
Oroslavje

Oroslavje

Parovi 11 KOLO

Straža

Straža

29/10/2017 11:00Straža
Jedinstvo

Jedinstvo

Tondach

Tondach

29/10/2017 11:00Tondach
Pregrada

Pregrada

Radoboj

Radoboj

29/10/2017 11:00Radoboj
Zagorec KR

Zagorec KR

Toplice

Toplice

29/10/2017 11:00Toplice
Mladost Z

Mladost Z

Zagorec VT

Zagorec VT

29/10/2017 11:00Zagorec VT
Rudar DZ

Rudar DZ

parovi 12 kolo

Zagorec VT

Zagorec VT

24/03/2018 11:00Zagorec VT
Mladost Z

Mladost Z

Toplice

Toplice

24/03/2018 11:00Toplice
Zagorec KR

Zagorec KR

Radoboj

Radoboj

24/03/2018 11:00Radoboj
Pregrada

Pregrada

Tondach

Tondach

24/03/2018 11:00Tondach
Jedinstvo

Jedinstvo

Straža

Straža

24/03/2018 11:00Straža
Oroslavje

Oroslavje

parovi 13 kolo

Oroslavje

Oroslavje

31/03/2018 11:00Oroslavje
Tondach

Tondach

Jedinstvo

Jedinstvo

31/03/2018 11:00Jedinstvo
Radoboj

Radoboj

Pregrada

Pregrada

31/03/2018 11:00Pregrada
Toplice

Toplice

Zagorec KR

Zagorec KR

31/03/2018 11:00Zagorec KR
Zagorec VT

Zagorec VT

Mladost Z

Mladost Z

31/03/2018 11:00Mladost Z
Rudar DZ

Rudar DZ

parovi 14 kolo

Rudar DZ

Rudar DZ

07/04/2018 17:00Rudar DZ
Zagorec KR

Zagorec KR

Zagorec VT

Zagorec VT

07/04/2018 17:00Zagorec VT
Pregrada

Pregrada

Toplice

Toplice

07/04/2018 17:00Toplice
Jedinstvo

Jedinstvo

Radoboj

Radoboj

07/04/2018 17:00Radoboj
Oroslavje

Oroslavje

Tondach

Tondach

07/04/2018 17:00Tondach
Straža

Straža

parovi 15 kolo

Straža

Straža

14/04/2018 11:00Straža
Radoboj

Radoboj

Oroslavje

Oroslavje

14/04/2018 11:00Oroslavje
Toplice

Toplice

Jedinstvo

Jedinstvo

14/04/2018 11:00Jedinstvo
Zagorec VT

Zagorec VT

Pregrada

Pregrada

14/04/2018 11:00Pregrada
Rudar DZ

Rudar DZ

Zagorec KR

Zagorec KR

14/04/2018 11:00Zagorec KR
Mladost Z

Mladost Z

parovi 16 kolo

Mladost Z

Mladost Z

21/04/2018 11:00Mladost Z
Pregrada

Pregrada

Rudar DZ

Rudar DZ

21/04/2018 11:00Rudar DZ
Jedinstvo

Jedinstvo

Zagorec VT

Zagorec VT

21/04/2018 11:00Zagorec VT
Oroslavje

Oroslavje

Toplice

Toplice

21/04/2018 11:00Toplice
Straža

Straža

Radoboj

Radoboj

21/04/2018 11:00Radoboj
Tondach

Tondach

parovi 17 kolo

Tondach

Tondach

28/04/2018 11:00Tondach
Toplice

Toplice

Straža

Straža

28/04/2018 11:00Straža
Zagorec VT

Zagorec VT

Oroslavje

Oroslavje

28/04/2018 11:00Oroslavje
Rudar DZ

Rudar DZ

Jedinstvo

Jedinstvo

28/04/2018 11:00Jedinstvo
Mladost Z

Mladost Z

Pregrada

Pregrada

28/04/2018 11:00Pregrada
Zagorec KR

Zagorec KR

parovi 18 kolo

Zagorec KR

Zagorec KR

01/05/2018 11:00Zagorec KR
Jedinstvo

Jedinstvo

Mladost Z

Mladost Z

01/05/2018 11:00Mladost Z
Oroslavje

Oroslavje

Rudar DZ

Rudar DZ

01/05/2018 11:00Rudar DZ
Straža

Straža

Zagorec VT

Zagorec VT

01/05/2018 11:00Zagorec VT
Tondach

Tondach

Toplice

Toplice

01/05/2018 11:00Toplice
Radoboj

Radoboj

parovi 19 kolo

Radoboj

Radoboj

05/05/2018 11:00Radoboj
Zagorec VT

Zagorec VT

Tondach

Tondach

05/05/2018 11:00Tondach
Rudar DZ

Rudar DZ

Straža

Straža

05/05/2018 11:00Straža
Mladost Z

Mladost Z

Oroslavje

Oroslavje

05/05/2018 11:00Oroslavje
Zagorec KR

Zagorec KR

Jedinstvo

Jedinstvo

05/05/2018 11:00Jedinstvo
Pregrada

Pregrada

parovi 20 kolo

parovi 21 kolo

Toplice

Toplice

19/05/2018 11:00Toplice
Rudar DZ

Rudar DZ

Radoboj

Radoboj

19/05/2018 11:00Radoboj
Mladost Z

Mladost Z

Tondach

Tondach

19/05/2018 11:00Tondach
Zagorec KR

Zagorec KR

Straža

Straža

19/05/2018 11:00Straža
Pregrada

Pregrada

Oroslavje

Oroslavje

19/05/2018 11:00Oroslavje
Jedinstvo

Jedinstvo

parovi 22 kolo

Jedinstvo

Jedinstvo

23/05/2018 18:00Jedinstvo
Straža

Straža

Pregrada

Pregrada

23/05/2018 18:00Pregrada
Tondach

Tondach

Zagorec KR

Zagorec KR

23/05/2018 18:00Zagorec KR
Radoboj

Radoboj

Mladost Z

Mladost Z

23/05/2018 18:00Mladost Z
Toplice

Toplice

Rudar DZ

Rudar DZ

23/05/2018 18:00Rudar DZ
Zagorec VT

Zagorec VT