Golubovec

Golubovec

Golubovec
4:5

Zagorec KR

Zagorec KR
Zagorec KR
Golubovec

Golubovec

4-4-2
VS
Zagorec KR

Zagorec KR

4-4-2
Goal
  • 4 5
Golubovec

Golubovec

4-4-2
Zagorec KR

Zagorec KR

4-4-2

Odgovori

Summary