Parovi 1 KOLO

Rudar M

Rudar M

2017/08/28 18:00Rudar M
Tondach

Tondach

Rudar DZ

Rudar DZ

2017/08/28 18:00Rudar DZ
Golubovec

Golubovec

Stubica

Stubica

2017/08/28 18:00Stubica
Oroslavje

Oroslavje

Mladost Z

Mladost Z

2017/08/28 18:00Mladost Z
Straža

Straža

Radoboj

Radoboj

2017/08/28 18:00Radoboj
Toplice

Toplice

Jedinstvo

Jedinstvo

2017/08/28 18:00Jedinstvo
Mladost MB

Mladost MB

Zagorec KR

Zagorec KR

2017/08/28 18:00Zagorec KR
Matija Gubec

Matija Gubec

Parovi 2 KOLO

Matija Gubec

Matija Gubec

2017/09/04 18:00
Tondach

Tondach

Golubovec

Golubovec

2017/09/04 18:00
Rudar M

Rudar M

Oroslavje

Oroslavje

2017/09/04 18:00
Rudar DZ

Rudar DZ

Straža

Straža

2017/09/04 18:00
Stubica

Stubica

Toplice

Toplice

2017/09/04 18:00
Mladost Z

Mladost Z

Mladost MB

Mladost MB

2017/09/04 18:00
Radoboj

Radoboj

Zagorec KR

Zagorec KR

2017/09/04 18:00
Jedinstvo

Jedinstvo

Parovi 3 KOLO

Jedinstvo

Jedinstvo

2017/09/08 18:00
Matija Gubec

Matija Gubec

Radoboj

Radoboj

2017/09/08 18:00
Zagorec KR

Zagorec KR

Mladost Z

Mladost Z

2017/09/08 18:00
Mladost MB

Mladost MB

Stubica

Stubica

2017/09/08 18:00
Toplice

Toplice

Rudar DZ

Rudar DZ

2017/09/08 18:00
Straža

Straža

Rudar M

Rudar M

2017/09/08 18:00
Oroslavje

Oroslavje

Tondach

Tondach

2017/09/08 18:00
Golubovec

Golubovec

Parovi 4 KOLO

Matija Gubec

Matija Gubec

2017/09/11 17:30
Golubovec

Golubovec

Oroslavje

Oroslavje

2017/09/11 17:30
Tondach

Tondach

Straža

Straža

2017/09/11 17:30
Rudar M

Rudar M

Toplice

Toplice

2017/09/11 17:30
Rudar DZ

Rudar DZ

Mladost MB

Mladost MB

2017/09/11 17:30
Stubica

Stubica

Zagorec KR

Zagorec KR

2017/09/11 17:30
Mladost Z

Mladost Z

Jedinstvo

Jedinstvo

2017/09/11 17:30
Radoboj

Radoboj

Parovi 5 KOLO

Radoboj

Radoboj

2017/10/20 16:30Radoboj
Matija Gubec

Matija Gubec

Mladost Z

Mladost Z

2017/09/18 17:30
Jedinstvo

Jedinstvo

Stubica

Stubica

2017/09/18 17:30
Zagorec KR

Zagorec KR

Rudar DZ

Rudar DZ

2017/09/18 17:30
Mladost MB

Mladost MB

Rudar M

Rudar M

2017/09/18 17:30
Toplice

Toplice

Tondach

Tondach

2017/09/18 17:30
Straža

Straža

Golubovec

Golubovec

2017/09/18 17:30
Oroslavje

Oroslavje

Parovi 6 KOLO

Jedinstvo

Jedinstvo

2017/09/22 17:00
Stubica

Stubica

Radoboj

Radoboj

2017/09/22 17:00
Mladost Z

Mladost Z

Matija Gubec

Matija Gubec

2017/09/22 17:00
Oroslavje

Oroslavje

Straža

Straža

2017/09/22 17:00
Golubovec

Golubovec

Toplice

Toplice

2017/09/22 17:00
Tondach

Tondach

Mladost MB

Mladost MB

2017/09/22 17:00
Rudar M

Rudar M

Zagorec KR

Zagorec KR

2017/09/22 17:00
Rudar DZ

Rudar DZ

Parovi 7 KOLO

Stubica

Stubica

2017/09/25 17:00
Radoboj

Radoboj

Rudar DZ

Rudar DZ

2017/09/25 17:00
Jedinstvo

Jedinstvo

Rudar M

Rudar M

2017/09/25 17:00
Zagorec KR

Zagorec KR

Tondach

Tondach

2017/09/25 17:00
Mladost Z

Mladost Z

Golubovec

Golubovec

2017/09/25 17:00
Toplice

Toplice

Oroslavje

Oroslavje

2017/09/25 17:00
Straža

Straža

Mladost Z

Mladost Z

2017/09/25 17:00
Matija Gubec

Matija Gubec

Parovi 8 KOLO

Matija Gubec

Matija Gubec

2017/10/02 17:00
Straža

Straža

Toplice

Toplice

2017/10/02 17:00
Oroslavje

Oroslavje

Mladost MB

Mladost MB

2017/10/02 17:00
Golubovec

Golubovec

Zagorec KR

Zagorec KR

2017/10/02 17:00
Tondach

Tondach

Jedinstvo

Jedinstvo

2017/10/02 17:00
Rudar M

Rudar M

Radoboj

Radoboj

2017/10/02 17:00
Rudar DZ

Rudar DZ

Mladost Z

Mladost Z

2017/10/02 17:00
Stubica

Stubica

Parovi 9 KOLO

Stubica

Stubica

2017/10/06 16:30
Matija Gubec

Matija Gubec

Rudar DZ

Rudar DZ

2017/10/06 16:30
Mladost Z

Mladost Z

Rudar M

Rudar M

2017/10/06 16:30
Radoboj

Radoboj

Tondach

Tondach

2017/10/06 16:30
Jedinstvo

Jedinstvo

Golubovec

Golubovec

2017/10/06 16:30
Zagorec KR

Zagorec KR

Oroslavje

Oroslavje

2017/10/06 16:30
Mladost MB

Mladost MB

Straža

Straža

2017/10/06 16:30
Toplice

Toplice

Parovi 10 KOLO

Matija Gubec

Matija Gubec

2017/10/09 16:30
Toplice

Toplice

Mladost MB

Mladost MB

2017/10/09 16:30
Straža

Straža

Zagorec KR

Zagorec KR

2017/10/09 16:30
Oroslavje

Oroslavje

Jedinstvo

Jedinstvo

2017/10/09 16:30
Golubovec

Golubovec

Radoboj

Radoboj

2017/10/09 16:30
Tondach

Tondach

Mladost Z

Mladost Z

2017/10/09 16:30
Rudar M

Rudar M

Stubica

Stubica

2017/10/09 16:30
Rudar DZ

Rudar DZ

Parovi 11 KOLO

Rudar DZ

Rudar DZ

2017/10/16 16:30
Matija Gubec

Matija Gubec

Rudar M

Rudar M

2017/10/16 16:30
Stubica

Stubica

Tondach

Tondach

2017/10/16 16:30
Mladost Z

Mladost Z

Golubovec

Golubovec

2017/10/16 16:30
Radoboj

Radoboj

Oroslavje

Oroslavje

2017/10/16 16:30
Jedinstvo

Jedinstvo

Straža

Straža

2017/10/16 16:30
Zagorec KR

Zagorec KR

Toplice

Toplice

2017/10/16 16:30
Mladost MB

Mladost MB

Parovi 12 KOLO

Matija Gubec

Matija Gubec

2017/10/23 16:00Matija Gubec
Mladost MB

Mladost MB

Zagorec KR

Zagorec KR

2017/10/23 16:00
Toplice

Toplice

Jedinstvo

Jedinstvo

2017/10/23 16:00
Straža

Straža

Radoboj

Radoboj

2017/10/23 16:00Radoboj
Oroslavje

Oroslavje

Mladost Z

Mladost Z

2017/10/23 16:00Mladost Z
Golubovec

Golubovec

Stubica

Stubica

2017/10/23 16:00
Tondach

Tondach

Rudar DZ

Rudar DZ

2017/10/23 16:00Rudar DZ
Rudar M

Rudar M

Parovi 13 KOLO

Rudar M

Rudar M

2017/10/30 16:00Rudar M
Matija Gubec

Matija Gubec

Tondach

Tondach

2017/10/30 16:00Tondach
Rudar DZ

Rudar DZ

Golubovec

Golubovec

2017/10/30 16:00Golubovec
Stubica

Stubica

Oroslavje

Oroslavje

2017/10/30 16:00Oroslavje
Mladost Z

Mladost Z

Straža

Straža

2017/10/30 16:00
Radoboj

Radoboj

Toplice

Toplice

2017/10/30 16:00Toplice
Jedinstvo

Jedinstvo

Mladost MB

Mladost MB

2017/10/30 16:00Mladost MB
Zagorec KR

Zagorec KR